Slåss mot Bergen om helseledelse

Rogalandspolitikere kjemper for å få ledelsen for alle syke-husene på Vestlandet lagt til Stavanger.