Renholdere vil være kommunale

Innvandrerkvinnene som vasker på Tasta, Tastarustå og Tasta— veden skoler er redd de vil miste pensjonsrettigheter.