- Kvinner må lære norsk

— Innvandrerkvinnene trenger å lære norsk. Ganske enkelt for åklare morsrollen i Norge, sier helsesøster Rigmor Bjørgo. Men HayatHamidnour, her med datteren Reem,(bildet) snakker godt norsketter ni år i landet.