Fortetting og endring i bydeler

STAVANGER: Flere bydeler i Stavanger vil se ganske annerledes ut i løpet av de neste fem årene (2001-2006). Her kommer mange og omfattende endringer, og de skjer mer eller mindre samtidig i området. For eksempel frigjør flytting av godsterminalen fra Paradis store arealer, flytting av travbanen på Forus fører naturlig nok til det samme, mens det i området for Urban sjøfront nå ligger store områder der industrien til dels er avviklet eller flyttet. Men også i de andre mer eller mindre sentrumsnære bydelene skjer det store forandringer.