Unge lovbrytere skal få mer hjelp

Klarere reaksjoner og en bedre oppfølging av den unge lovbryteren,er hovedtrekkene i tiltakene som Regjeringen foreslår itiltaksplanen mot barne— og ungdomskriminalitet.