Flere innbrudd i hus og biler

I løpet av årets ni første måneder har det vært en markert økning i antall tyverier fra hus i Rogaland politidistrikt.