232 barn i Stavanger er bortplasserte

Stavanger er den byen i landet som i forhold til folketallet har flest bortplasserte barn under 18 år.