Eldre i utkantene er lenket til bygda

Når kommunens info-avis kommer i posten, er den som en hån. Vi får jo ikke bruke tilbudene, sier Anny Varaas.