Dropsdama på Fogn

Connie Møller sine heimelaga drops får tunger å smelta på. Heilt oppe på toppen av Fogn bur dansken som har gitt finnøybuen smaken på drops utan E-stoff.