Redd for skolen

Til tross for at det ikke finnes politisk støtte for nedleggelse av øyskolene i Finnøy kommune, aksjonerte foreldrene i går med å holde elevene hjemme.