Tre svar i konserthus-saken

Spørsmålet om Stavanger skal bygge nytt konserthus blir en avkommunevalgets viktigste saker. I realiteten står det om treforslag.