Si din mening om privatskoler

Skoledebatten har vært sentral i årets valgkamp. Et av temaene harvært om vi skal tillate flere privatskoler her i landet. Noen menerat privatskoler vil skape forskjeller i samfunnet. Andre mener deter et nødvendig supplement. Er den offentlige skolen mer enn godnok, eller bør de private skolene ta over?