Dårligst tilbud de eldste elevene

Vi ser at det er minimalt med personell i skolehelsetjenesten.Dermed blir det ren matematikk å se at elevene i videregående skolefår minimalt med tjenester, sier fylkessykepleier Bjørg Botne vedFylkeslegens kontor.