Oppvarmet mat er ok

Oppvarmet mat kan ha like god kvalitet som nylaget. Det er temperaturen under oppbevaringen som er det kritiske punktet, ifølge Næringsmiddeltilsynet.