For lite penger til rusmisbrukere

Sosialbudsjettet er ikke stort nok til å gi hjelp til de rusmisbrukerne som trenger det. Kommunen kan heller ikke tillate misbrukere selv å ta initiativ til en bestemt type behandlingsmåte.