Universitet kan bli utsatt

Per Dahl er rektor for en skole som vil bli universitet i 2005. Dårlig økonomi kan utsette planene.