- Dårligere utvalg

Nye apotek med færre varer og lite lager skaper vansker for eldre, mener Hans Kristian Bakke, president i Den norske Lægeforening.