Ingen høye disko-løfter på Bryne

Time kommune vil be frivillige lag om å drive midlertidig lørdagsdiskotek i Meieriet.