Lei av foreldre, imamer og fettere

Det begynte med Nadia og Kadra. Nå krever flere unge innvandrere enbredere front mot æresdrap, tvangsekteskap og omskjæring.