Uteservering også på Ålgård

Omsider får også Ålgård lov til å tilrettelegge stor plass for uteservering.