Høyspent på vei ned i bakken

Arbeidet med å fjerne de tre store 50 kilovoltslinjene som går i luftspenn fra Tronsholen til Kvelluren, er nå i full gang. Høyspentlinjene skal erstattes av jordkabler. Dermed blir det frigjort i alt 45 dekar areal som blant annet skal brukes til boliger.