Rogstad og Dolven tapte i Høyesterett

Randaberg-legene Oddvin Mørch Rogstad og Lars Dolven tapte mot Rikstrygdeverket i Høyesterett.