Utrygg is

Mildværet har ført til at isen på samtlige vann i Stavanger erutrygg.