SiR bygger for flere pasienter

Styret i Helse Stavanger har vedtatt å øke kapasiteten på SiR med60 sengeplasser på akuttmottaket. I tillegg skal det bygges et nyttpasienthotell med 70-100 senger. Sykehuset håper med dette å fåslutt på de uverdige forholdene der pasienter må ligge ikorridorene.