Fruktblomstringen i Ryfylke regner vekk

Ryfylke står i full blomst, men biene ligger lavt.