Vil gi alt til én saksbehandler

Arbeiderpartiet vil at det skal innføres en forsøksordning hvortrygdekontoret overtar sosialhjelp-utbetalingene.