Smalhans for Time-kirken

Bare sykemeldinger «berger» budsjettbalansen for kirkeverge Tor Aase i Time.