Et vanskelig telt

Speiderguttene på Tasta måtte jobbe godt med å få opp det gamle militærteltet. Men opp skulle det til Tastadagen.