Barnehager til kamp mot mobbing

Internasjonal forskning viser at mobbing kan begynne så tidlig som i treårsalderen. Nå vil barnehager skoleres i å forebygge og stoppe mobbing.

Cecilie Evertsen er universitetslektor ved Nasjonalt senter for Læringsmiljø- og adferdsforskning ved UiS.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

– Det har tidligere vært helt naturlig å snakke om mobbing i skolealder, men det har det vært noe man ikke snakker om i barnehagealder, sier universitetslektor Cecilie Evertsen ved Nasjonalt senter for Læringsmiljø- og adferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

– Tidligere tenkte voksne at når barn er så små, har alle barna det greit i et fellesskap eller at det byttes på hvem som får og hvem som ikke får være med i lek. I senere tid har vi sett at det ikke alltid er realiteten og at det faktisk forekommer mobbing og ekskludering av enkeltbarn også i barnehagen.

LES OGSÅ:

Les også

Her skal alle få være med og leke

Foredrag

Hun har i lengre tid holdt foredrag om «begynnende mobbeadferd» i barnehagen, og har den siste tiden merket en økt pågang fra barnehageansatte og FAU som ønsker å lære. Temaet er også en satsing fra regjeringen. Her kan du lese mer om satsingen «partnerskap mot mobbing.» (ekstern lenke)

– Vi opplever en enorm interesse for kunnskap om dette fra både foreldre og barnehager, sier hun.

Evertsen sier det er vanskelig å måle hvor stort problemet er i barnehagene.

– Noen internasjonale studier finner at det skjer mobbing helt ned i treårsalderen. Det forekommer nok sjeldnere når de er så unge, men det gir oss et signal på at en ikke kan starte tidlig nok med å forebygge mobbing.

– Hva er mobbing når de er så små?

– Det forekommer på ulikt vis, og kan være fysisk eller verbale krenkelser eller ekskludering fra barnegruppen. Den sosiale ekskluderingen kan skje veldig stille. Da kan det gå veldig lang tid før voksne oppdager det.

Utdanningsdirektoratet: «Hva vet vi om mobbing i barnehagen?» (ekstern lenke)

Holdninger hjemme

Cecilie Evertsen sier konsekvensene av mobbingen kan bli store om det ikke oppdages og stoppes.

– Hvis det er over en kort periode og barnet har solide voksne rundt seg, kan det være overkommelig for barnet. Men dersom det vedvarer, kan mobbingen få alvorlige konsekvenser på sikt, og barnet kan vise symptomer på emosjonelle vansker.

Evertsen sier at noe av det viktigste hun formidler i foredragene, er hva foreldre og de voksne i barnehagen kan gjøre for å forhindre at ens eget barn mobber andre.

– Vi må virkelig gå i oss selv som foreldre, for mobbing starter veldig ofte med holdninger hjemme. Foreldre må tenke over hvordan de snakker om andre foran barnet sitt. Hvis barnet opplever at foreldrene tillater seg å snakke negativt om andre og til andre, tenker barnet at han eller hun kan gjøre det samme. Om barnet tar dette med seg inn i en barnegruppe i barnehagen, kan det forplante seg og utvikles til krenkende samspill i barnegruppen.

Nulltoleranse

– Hva kan foreldre forvente seg av barnehagen?

– Alle norske barnehager skal ha en nulltoleranse for mobbing. Idet en forelder eller noen i barnehagen oppdager mobbing, skal de kreve at det blir satt i gang tiltak med en gang, og ikke minst at de voksne tar det alvorlig, sier hun.

– Hva skal foreldre og barnehageansatte se etter hos barnet?

– Nøkkelen er å kjenne hvert eneste barn så godt at en skjønner når noe er galt. Dessuten må man være oppmerksom på om et barn er utilpass eller ikke får være med i leken. I tillegg selvfølgelig om barnet ikke har lyst til å gå i barnehagen fordi han eller hun er redd. Man må også jobbe med å klare å forstå barnet innenfra.

Her kan du lese mer om hva foreldre og barnehageansatte kan gjøre (ekstern lenke).

Evertsen sier at mobbing som blir tatt tak i så tidlig som barnehagealder ikke nødvendigvis trenger å få konsekvenser eller å forbli et problem i skolealder.

– Det er det som er så fantastisk. Internasjonal barnehageforskning viser at hvis mobbingen blir tatt tak i såpass tidlig, ser det ut som om det går an å endre mønster, sier hun.

Det skilles mellom begrepene mobbing og «begynnende mobbeadferd» i barnehagealder. Cecilie Evertsen foretrekker å bruke «begynnende mobbeadferd».

Publisert: