Det blir ingen ny kommune. Hva nå Dalane?

Vil de nye bestevennene Sokndal og Eigersund finne sammen igjen med Bjerkreim og Lund nå når kommunereformen er avklart?

Odd Stangeland, Trond Arne Pedersen og Olav Hafstad. De tre ordførerne kjenner hverandre godt og jar god kjemi. Sammen med fjerde mann, Torbjørn Ognedal i Bjerkreim, begynner nå jobben med «nye» Dalane.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Ordfører Odd Stangeland i Eigersund er ikke i tvil. Kommunereformen har ført noe godt med seg. Han vil ikke bruke ordet «skuffet» etter vedtaket på Stortinget. Men han er lettet over at det hele er over. Det blir ingen ny kommune bestående av gamle Sokndal og Eigersund.

– Eigersund og Sokndal har arbeidet seg mye nærmere hverandre. Nå kan vi som selvstendige kommuner løfte hverandre fram og skape noe nytt sammen.

Nytt forum

Han forteller at administrasjonene i de to kommunene allerede har et forum der de samkjører systemer.

– Jeg må legge til at det er et veldig positivt forhold mellom sokndøler og eigersundere. Jeg er derfor sikker på at disse to kommunene har skapt en god plattform for videre samarbeid, sier Odd Stangeland.

Men så er det Dalane. Hva med Lund og Bjerkreim. Hva med regionen? Den er her fortsatt. Den har til og med et regionråd.

– Det ligger en lang historie bak Dalane. I tillegg er vi geografisk knyttet til hverandre. Det er likevel slik at to av kommunene ikke vil forplikte seg til bare å se inn i Dalane. Det kom fram som en konsekvens av reformen. Før var det sånn at vi skulle bli enige om alt i Dalane først. Den tiden er forbi.

Hvor hører Lund til?

Ordfører Olav Hafstad (Ap) i Lund sier at han regnet med at det ville gå slik det gikk.

– Likevel er det kanskje litt underlig at de ikke brukte tvang overfor Sokndal når de gjorde det så mange andre steder.

Han kjenner til den felles ledergruppa i Sokndal/Eigersund.

– Jeg vil ikke avvise at vi kan være interessert i å bli med i en slik gruppe. Det viktigste er imidlertid at vi nå må få landet de store sakene som skaper spenninger i Dalane. Nå er kommunereformen parkert, den andre, store saken vi strides om er trasevalg for E 39. Når den er over, har vi en glimrende anledning til å styrke samarbeidet i Dalane.

Han stiller selv spørsmålet. Hvor hører Lund til?

– Jeg er ikke i tvil - i Dalane. Det er sammen med Dalane at vi har vår historie og vår geografi. Det kan godt være at menigmann på gata på Moi vil være mer i tvil, men som ordfører svarer jeg ubetinget Dalane.

Drev ikke lobbyvirksomhet

Ordfører Trond Arne Pedersen (KrF) i Sokndal har ivret for en større kommune. Det ble ikke slik han ønsket, men han er i dag glad for at det hele er over.

– Nå er usikkerheten over og vi kan bruke tid og krefter på å finne gode løsninger for innbyggerne våre.

Han har et lite hjertesukk. I kampens hete mente noen at han drev lobbyvirksomhet for en ny kommune.

– Det gjorde jeg aldri. Dette resultatet viser at det jeg har sagt, stemmer.

Pedersen tror dalanekommunene kommer til å finne sammen igjen.

– Det var ikke ordførerne som drev opp saken. Den ble pålagt oss og så endte vi på litt ulike standpunkter. Når den er avsluttet, så er den avsluttet. Jeg var på Moi i går. Stemningen mellom oss var svært god.

Han forteller at regionrådet har vedtatt at kommunene skal fortelle litt om seg selv på hvert møte. I Sokndal har de for eksempel funnet på noe smart når det gjelder velferdsteknologi.

– Det vil vi dele med de andre tre. Så håper vi de vil dele sine smarte løsninger med oss. Slik kan vi komme videre, sier han.

Før var det sånn at vi skulle bli enige om alt i Dalane først. Den tiden er forbi. (Odd Stangeland)
Publisert: