• - Vi anbefaler at folk holder seg minst 30 meter fra turbinene, sier plass-sjef Kenneth Puntervold i Høg-Jæren Energipark. Her med et av skiltene som nå informerer om muligheter for iskast.

Føre var mot iskast

Vindturbiner kan slynge ut is. Derfor er det satt opp varselskilt ved alle innfartsveiene til vindkraftverket på Høg-Jæren. Men faren er liten, mener Jæren Energi.