Ville stjele familiens bil

Klarte å stanse mann som ville stjele familiens bil.