Mekaniske fag har flest skolesluttere

Flere gutter enn jenter faller ut av videregående. De mekaniske fagene har mye gutter, og mange av elevene kom ikke inn på det kurset de helst ville ha.