Hjelper verden til å se

Ideen til en ustudert dyslektiker blir brukt av Porsches designere, flykonstruktører og medisinsk industri over hele verden.