Gullår for oljeskip

Døgnratene for utleie av store offshorefartøyer i oljeindustrien er mer enn tredoblet på få måneder.