Vil verne ansatte

Konserndirektør Henrik Carlsen i Statoil viser til hensynet til de ansatte når han fastholder at media ikke får snakke med selskapets Byford-granskere.