Raus med startlån

SANDNES: — Når vi har så få boliger til vanskeligstilte i Sandnes, må vi være rause med å gi startlån til kjøp av egen bolig.