Forbudt å brenne

Det er forbudt å gjøre opp ild i det fri i Sør-Rogaland nå.