Julevasken går hardt for seg i Hjelmeland

Det seiest at ein ikkje skal kasta barnet ut ned badevatnet, i Hjelmeland kastar altfor mange moppen i lag med vaskevatnet.