• Jåttå barnehage er byens største. Skal de se film, må de - i følge jurister - se filmene innad i avdelingene. Anders Minge

- Kan vise film uten lisens

Barnehagene har lov til å vise film uten lisens, hvis bare barnegruppene ikke er for store. Det mener jurister som har vurdert saken for KS.