• Spørsmålet om Hå kommune var urettferdige då dei sa ja til denne grillhytta, er no avslutta. Ola Fintland

Grillhyttesaka avslutta

Dei tre som klaga på Hå kommune sitt vedtak om grillhytta på den tidlegare ordførargarden, hadde ikkje klagerett. Dermed er grillhyttesaka avslutta.