Lauvvik-Oanes-sambandet ble innstilt

På grunn av tekniske problemer. Men nå er sambandet i gang igjen.