Mangel på eneboliger i Stavanger

Til tross for advarsler og renteøkning, fortsetter boligprisene å stige. Det er i Rogaland at prisene vokser hurtigst akkurat nå, og eneboligene er mest attraktive.