Har ett barn på hver skole

I Tasta bydel er det ingen selvfølge at søsken får gå på samme skole. Skolegrensene forskyves hvert år.