Postmann Per

— Jeg har gått 30 år i samme rute i år.