Undersøkelsen skal følges opp

— Vi tar undersøkelsen av Norsk Gallup veldig på alvor. Avdelingslederne skal gjennomgå tilbakemeldingene og foreslå forhold vi kan bli bedre på, lover rådmann Tore Sirnes. Samtidig med at tjenestene justeres mener kommunaldirektør for tjenesteutvikling, Kari Bente Daae, at det også er nødvendig å justere på folks forventninger på enkelte områder der de er urealistisk høye. Dette skal gjøres ved å definere tjenestenivå i såkalte serviceerklæringer.