• Jonas Haarr Friestad

Køene nesten borte fra Tausambandet

Klagene på Tauferjene har stilnet etter at «Rennesøy» erstattet «Utstein».