- Ingen dramatikk om ny skole

Den endelige avtalen om ny videregående skole på Bryne ventes å være klar innen utgangen av måneden.