Barn lekte med raffinerisvovel

Alarmer som gikk. Svart røyk som veltet ut. Biler som rustet. Utildekkede, spennende svovelhauger: En del av oppveksten til barna i raffinerinabolaget.