- Ikke nødvendigvis kvalitetsforskjell mellom kommunene

Forskjellig alderssammensetning i Stavanger og Sandnes kan delvis forklare den store forskjellen i de sammelignbare driftsutgiftene til de to kommunene. Forskjellen er på 600 millioner kroner.